پرش به محتوا

عدالت اجتماعی، گوناگونی افراد جامعه، ویژگی ها و نیازهای متنوع، مفاهیمی هستند که عموما آگاهانه یا ناآگاهانه نادیده گرفته می شوند. هر بخش از جامعه باید دغدغه بهره مندی بخش های دیگر جامعه از امکانات را داشته باشد، وگرنه جامعه از مفهوم اصلی خود یعنی “یک جمع به هم پیوسته” خارج شده و دیگر نمی توان از تمام پتانسیل های موجود استفاده کرد. هدف از تشکیل مجموعه ای با عنوان “دسـتـیـــابـی” تلاش برای تحقق آن چیزی است که نیاز تمام اقشار جامعه را شامل می شود و آن اصل دسترس پذیری امکانات و خدمات برای طیف های مختلف افراد جامعه است.

امیر کمالی

هم بنیانگذار / مدیر توسعه بازار

” هدف من از پیوستن به مجموعه دستیابی افزایش دسترس پذیری برای خودباوری و بهره وری افراد با نیازهای خاص است. امیدوارم برای رسیدن به این هدف جامعه با ما همراه شود. “

مینا صفاران

هم بنیانگذار / مدیر تولید محتوا

” جامعه برای همه است نه یک قشر خاص. من در مجموعه دستیابی هستم تا در کنار هم برای بهبود کیفیت زندگی تمام افراد جامعه تلاش کنیم. “

محدثه فرامرزی

هم بنیانگذار / مدیر طراحی

” هر رنگی به تنهایی زیبا نیست، رنگها در کنار یکدیگر معنا پیدا کرده و ارزش خود را نشان می دهند. در مجموعه دستیابی کنار هم هستیم تا جامعه را در با تمام رنگهایی که درون آن هست ببینیم، متنوع و رنگارنگ؛ نه آنگونه که تا به حال عادت داشتیم ببینیم. “

عماد رضایت

هم بنیانگذار / مدیر محصول

” درک این مسئله که تفاوت بین انسانها یک حقیقت است و در عین حال یک ارزش محسوب می شود جزو مهم ترین مراحل رشد یک فرد یا یک جامعه است. هدف از راه اندازی دستیابی تلاشی است برای حفظ تعادل جامعه، برای ارزش دادن به تمامی اقشار جامعه، خصوصا افراد با نیازهای خاص. “

اگر احساس می کنید دغدغه های مشابهی دارید، به تیم دستیابی بپیوندید و جای خالی خودتون رو پر کنید ...

Skip to content